Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych

Alexander Nut Group Holding GmbH (zwany dalej “ Alexander Nut Group”) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i przestrzega obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych, w szczególności przepisów ustawy

Telemedia Act (TMG) & German Federal Data Protection Act (BDSG) o ochronie danych osobowych. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa w szczególności o tym, kiedy przechowujemy dane w ramach korzystania z naszych stron internetowych oraz jak dane te są wykorzystywane.

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie wówczas, gdy zostaną nam dobrowolnie podane podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Informacje podane przez Państwa w ramach formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych (imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje opcjonalne) będą przetwarzane przez Alexander Nut Group wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

a) Usługi spersonalizowane

W zakresie, w jakim oferujemy na naszych stronach usługi spersonalizowane lub zamknięte, przetwarzamy i wykorzystujemy podane przez Państwa informacje w celu rejestracji i logowania do odpowiednich usług.

b) Konkursy / podobne promocje

Informacje które Państwo podają w ramach uczestnictwa w konkursach i podobnych promocjach na naszej stronie internetowej (w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, adres oraz pozostałe informacje zaznaczone jako informacje konieczne lub opcjonalne) będą zbierane, przetwarzane oraz wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji i przeprowadzenia danego konkursu i/lub podobnej promocji.

c) Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazujemy wyłącznie dostawcom usług, którzy pomagają nam osiągnąć powyższe cele, na przykład dostarczyć nagrody. Firmy te upoważnione są do wykorzystywania Państwa danych osobowych jedynie jako tak zwane podmioty przetwarzające dane wynikające z umów wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań względem nas i są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych.

Czasami możemy być zmuszeni udostępnić Państwa dane na podstawie przepisów prawa lub w związku z postępowaniami sądowymi. Jednakże w pozostałych wypadkach nie będzie miało miejsce przekazywanie osobom trzecim Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa zgromadzonych danych osobowych ma miejsce wyłącznie w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Wykorzystanie plików “cookie”

Wykorzystujemy pliki “cookie”, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszych stron internetowych oraz w celu umożliwienia wykorzystania pewnych funkcji. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu końcowym. Za pomocą wykorzystywanych przez nas plików cookie nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby.

Po zakończeniu sesji przeglądarki większość plików cookie, z których korzystamy, zostaje usunięta z Państwa urządzenia końcowego (tak zwane “cookie sesyjne”). Poza nimi na naszych stronach używamy również tak zwanych “stałych plików cookie”, które pozostają na Państwa komputerze po zakończeniu sesji przeglądarki.

Większość przeglądarek jest skonfigurowana w taki sposób, aby pliki cookie były automatycznie akceptowane. Mogą Państwo jednakże zapobiec zapisywaniu plików cookie na komputerze poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, jednakże może to ograniczyć zakres funkcji dostępnych na naszych stronach internetowych.

3. Anonimowe gromadzenie i ocena danych dostępowych, analiza sieci

a) Informacje ogólne

Przy każdych odwiedzinach na naszych stronach internetowych gromadzone i przechowywane są informacje dotyczące poszczególnych wejść niezawierające szczegółowych danych osobowych (tak zwane “pliki dziennika”). Pliki dziennika obejmują:

informacje dotyczące żądania obejmujące
stronę wejściową
adres IP klienta
data i czas żądania
żądana strona
status dostępu
opis rodzaju przeglądarki internetowej

Na ogół serwer internetowy nie zapisuje adresów IP. Niektóre z tych danych dostępowych pozbawionych cech umożliwiających identyfikację osoby (anonimizowanych) są wykorzystywane w celu rozwiązywania problemów i optymalizacji stron internetowych, jak również do zliczania odwiedzających. Nie ma tutaj zatem miejsca przetwarzanie danych osobowych.

b) Wykorzystanie narzędzia do analizy sieci Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci udostępnianą przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki “cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika i umożliwiającymi stronie internetowej analizę sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie odnośnie sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej będą zasadniczo przesyłane do i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Na tej stronie internetowej zostało uruchomione anonimizowanie adresu IP i z tego powodu adresy IP użytkowników Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą uprzednio skracane. Jedynie w wyjątkowych wypadkach pełen adres IP będzie przesyłany do serwerów Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny użytkowania tej strony przez Państwa, do przygotowywania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług dotyczących aktywności na stronie oraz korzystania z internetu dla operatora strony internetowej. Adres IP podawany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie wiązany z innymi danymi z Google. Mogą Państwo zapobiec wykorzystaniu plików cookies, wybierając w swojej przeglądarce internetowej odpowiednie ustawienia. Jednakże uprzedzamy, że jeśli Państwo to zrobią, wykorzystanie pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może być niemożliwe. Ponadto użytkownicy mogą zapobiec zbieraniu i wykorzystywaniu przez Google danych tworzonych przez pliki cookie, a dotyczących korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki internetowej dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

4. Państwa prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, ich zmiany i usunięcia

Mają Państwo prawo zażądać informacji dotyczących tego, jakie dane odnośnie Państwa zostały zachowane i w jakim celu miało to miejsce. Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, dokonać ich zmiany lub żądać usunięcia. Wycofanie zgody w pewnych okolicznościach będzie oznaczać, że zgłoszenie nie może być dalej opracowywane i dana usługa nie będzie mogła zostać wykonana. W celu zmiany decyzji co do zgody należy przesłać wiadomość email.

5. Linki zewnętrzne

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Jeśli nie jest to widoczne w sposób oczywisty, informujemy niniejszym, że są to strony internetowe osób trzecich. Nie mamy wpływu na zawartość i/lub wygląd stron internetowych zewnętrznych dostawców. Te informacje o ochronie danych nie mają zatem w tym zakresie zastosowania.

6. Linki do portali społecznościowych

Nasze strony uzupełnia oficjalna obecność Alexander Nut Group na następujących portalach społecznościowych:

Linki te są rozpoznawalne dzięki wykorzystaniu logo danego portalu społecznościowego; nie są tu wykorzystywane żadne wtyczki społecznościowe odpowiednich portali.

Proszę zwrócić uwagę, że jeśli skorzystają Państwo z linków do portali społecznościowych, za przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych odpowiada odpowiedni portal społecznościowy, a Alexander Nut Group nie posiada wiedzy na temat faktycznego zakresu wykorzystania Państwa danych przez danego dostawcę usług ani nie jest o tym informowany. W celu uzyskania informacji odnośnie zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawcę usług na portalu społecznościowym oraz ustawień opcji służących ochronie Państwa prywatności, proszę zapoznać się z informacjami o ochronie danych / polityką prywatności odpowiedniego dostawcy usług.

Sporadycznie wykorzystujemy serwis YouTube do zamieszczenia filmów na naszych stronach internetowych. YouTube jest usługą oferowaną przez Google, Inc. Odnośnie celu i zakresu gromadzenia danych oraz wykorzystania ich przez Google, jak również Państwa praw i ustawienia opcji służących ochronie Państwa prywatności, proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych / polityki prywatności serwisu YouTube i/lub Google.(http://www.youtube.com/t/privacy).

7. Modyfikacja niniejszej informacji o ochronie danych

Stały rozwój internetu oraz związane z tym zmiany obowiązujących ram prawnych, które często się z tym wiążą, powodują, że co jakiś czas konieczne jest dokonywanie modyfikacji niniejszych informacji o ochronie danych. Będziemy tutaj informować o odpowiednich zmianach.

8. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym na mocy prawa o ochronie danych jest:

Alexander Nut Group Holding GmbH
Adelheidstr. 4/5
D-30171 Hannover
Germany
email: info@alexandernutgroup.com

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z nami.